Quy định bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Sao Đông Á (Sao Đông Á) luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng theo nội dung của chính sách bảo mật thông tin.

 

Thông tin khách hàng.

Thông tin khách hàng gồm có tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và các thông tin cá nhân khác do khách hàng chủ động cung cấp hoặc được Sao Đông Á thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.

Thông tin khách hàng không bao gồm dữ liệu về website và các dịch vụ khác của khách hàng đang sử dụng hoặc lưu trữ trên máy chủ cung cấp dịch vụ của Sao Đông Á.

 

Dữ liệu của khách hàng.

Dữ liệu của khách hàng gồm có mã nguồn website, cơ sở dữ liệu, cấu hình dịch vụ và các dữ liệu khác do khách hàng cung cấp, tự quản lý và lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của Sao Đông Á.

 

Thu thập thông tin khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ với Sao Đông Á hoặc truy cập các website trong hệ thống quản lý của Sao Đông Á để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về dịch vụ và có thể lựa chọn không cung cấp các thông tin cá nhân.

Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Sao Đông Á, khách hàng phải cung cấp các thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Quy định sử dụng dịch vụ.

Khi khách hàng truy cập vào các website trong hệ thống quản lý của Sao Đông Á, chúng tôi có thể sử dụng một số cơ chế đánh dấu qua trình duyệt (cookies) để hỗ trợ việc sử dụng các tiện ích của website. Khách hàng có thể cấu hình trình duyệt để tùy chỉnh việc bật tắt các cơ chế này.

Khi khách hàng truy cập vào các website trong hệ thống quản lý của Sao Đông Á, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và thông tin địa chỉ mạng (IP) của khách hàng cho mục đích thống kê hoặc kiểm soát truy cập. Khách hàng có thể lựa chọn các biện pháp liên hệ khác nếu không muốn Sao Đông Á lưu trữ các thông tin này.

 

Thu thập dữ liệu của khách hàng.

Sao Đông Á không thu thập dữ liệu của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Dữ liệu của khách hàng phải do khách hàng chủ động cung cấp cho Sao Đông Á hoặc do khách hàng trực tiếp lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của Sao Đông Á.

 

Lưu trữ thông tin khách hàng.

Khi truy cập các website trong hệ thống quản lý của Sao Đông Á hoặc cung cấp thông tin liên hệ theo yêu cầu của Sao Đông Á, khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của Sao Đông Á.

Các thông tin liên hệ của khách hàng sẽ được lưu trữ cho tới khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của Sao Đông Á.

 

Lưu trữ dữ liệu của khách hàng.

Sao Đông Á không sao lưu hoặc lưu trữ dữ liệu của khách hàng trừ các hình thức đã được xác định cần thiết để cung cấp dịch vụ và được khách hàng xác nhận.
Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ cho tới khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của Sao Đông Á hoặc khách hàng chủ động yêu cầu xóa / hủy dữ liệu.

 

Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng.

Sao Đông Á cam kết chỉ truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng khi có sự đồng ý xác nhận của khách hàng và chỉ để thực hiện các thao tác phục vụ cho công việc theo yêu cầu của khách hàng, theo đúng trách nhiệm được giao và theo đúng các hướng dẫn, quy trình kỹ thuật có liên quan của công ty.

Sao Đông Á cam kết không sử dụng dữ liệu của khách hàng hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng cho các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì.

Sao Đông Á cam kết thực hiện việc bàn giao hoặc xóa toàn bộ các dữ liệu của khách hàng khi khách hàng có yêu cầu.