Những plugins không nên cài đặt trên WordPress mà bạn cần biết

Cập nhật lúc 9:41 AM ngày 8/8/2016

Có 1 số các plugins mà chúng tôi khuyến cáo bạn không nên cài đặt trên website WordPress vì trong quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, tính ổn định cũng như bảo mật website... Cụ thể như sau :

 
Nguồn: wiki.matbao.com