Bảng giá Web Hosting

Basic
Dung lượng: 300 MB
Băng thông: Unlimited
Sub Domain: 8
Addon Domain: 0
Parked Domain: 2
FTP Account: Unlimited
Email Account: 8
MSSQL Database: 1
MySQL Database: 1
28.000 vnđ/tháng
Normal
Dung lượng: 700 MB
Băng thông: Unlimited
Sub Domain: 12
Addon Domain: 1
Parked Domain: 5
FTP Account: Unlimited
Email Account: 15
MSSQL Database: 2
MySQL Database: 1
53.000 vnđ/tháng
Standard hot
Dung lượng: 1.2 GB
Băng thông: Unlimited
Sub Domain: 20
Addon Domain: 2
Parked Domain: Unlimited
FTP Account: Unlimited
Email Account: 20
MSSQL Database: 3
MySQL Database: 3
71.000 vnđ/tháng
BUSINESS
Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Unlimited
Sub Domain: Unlimited
Addon Domain: 3
Parked Domain: Unlimited
FTP Account: Unlimited
Email Account: 35
MSSQL Database: 3
MySQL Database: 4
101.000 vnđ/tháng
PROFESSIONAL
Dung lượng: 3 GB
Băng thông: Unlimited
Sub Domain: Unlimited
Addon Domain: 4
Parked Domain: Unlimited
FTP Account: Unlimited
Email Account: Unlimited
MSSQL Database: 4
MySQL Database: 5
139.000 vnđ/tháng
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Các tính năng host

Trang quản lý tài khoản User
Plesk Panel 12
Auto Backup (không tính vào Dung lượng HOST)
Daily / Weekly
WebMail
Quản lý FTP
Quản lý File
Quản lý MSSQL/MySQL Database & phpMyAdmin
Sao lưu/Phục hồi website
URL Redirect
Quản lý các chương trình chạy tự động (Cron)
Đầy đủ công cụ thống kê truy cập Web
ASP.NET Setting
Window Server 2003 - 2008 R2 / IIS 6 - 7.5 / PHP 5.2.x / PHP 5.3.x / MySQL 5.x
MSSQL 2000/2005/2008
ASP / ASP.NET 1.1 / 2.0 / 3.5 SP1 / 4.0 / 4.5.1
MSSQL 2000/2005/2008, ASP.NET AJAX Extension, ASP.NET MVC 1 / MVC 2 / MVC 3 / MVC 4
Mã nguồn tương thích : Wordpress, Joomla, VBB, phpBB, Joomla, Nukeviet, SurgarCRM, các loại mã nguồn mở v.v..
PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick, ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML, xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v..
Safe mode On
Technical Support
24/7/365 On HelpDesk / Email
Service Center
8:00 - 23:00 On Phone Call