Hướng dẫn thanh toán

1. Thanh toán tại công ty Sao Đông Á:

    - Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Sao Đông Á

    - Địa chỉ: 25 Ung Văn Khiêm, phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh BRVT

 
2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

Dành Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Chủ tài khoản: Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Sao Đông Á
Ngân hàng: BIDV – chi nhánh Bà Rịa
Số tài khoản: 76110000322507

- Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi, giấy chuyển tiền, Receipt và email đến: billing@saodonga.net để chúng tôi tiến hành kiểm tra tài khoản và cung cấp dịch vụ sớm nhất.

Chủ tài khoản: Võ Hồng Sơn
Ngân hàng: BIDV – CN Bà Rịa
Số tài khoản: 7611 00000 83956

Lưu ý : Chuyển tiền qua ngân hàng không nhất thiết người gửi phải có tài khoản tại ngân hàng. Quý khách đến bất kỳ máy ATM hoặc bất kỳ ngân hàng / Chi Nhánh / Phòng Giao Dịch của bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền theo thông tin tài khoản trên.