Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn
.int.vn | ac.vn | info.vn | health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
Bảng giá tên miền Quốc Tế
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com | .net | .org FREE 280.000 VNĐ
.us FREE 270.000 VNĐ
.info FREE 300.000 VNĐ
.biz  FREE 290.000 VNĐ
.co.in | .net.in | .org.in | .firm.in | .gen.in | .ind.in FREE 260.000 VNĐ
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT